Πρόγραμμα τηλεόρασης

Alpha:

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 6:30 – 7:00 πμ

Κontra channel:

Τετάρτη, Κυριακή: 15:00 – 16:00

Πέμπτη: 18:00 – 19:00

Channel 9:

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 07:00 – 08:00

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 14:00 – 15:00

Πέμπτη: 18:00 – 19:00

Παρασκευή: 15:00 – 16:00